Hevra Kadişa

Hevra Kadişa Yahudi cenazelerinin hazırlanmasına ve ritüellere uygun olarak gömülmelerine yardımcı olmak amacını güden erkek ve kadınların oluşturduğu bir organizasyondur. Görevleri cenazeleri beklemek, yıkamak ve gömüye hazırlamaktır.

Hevra Kadişa görevi karşılıksız olarak yapılan bir misyon olduğundan diğer bütün mitzvalardan daha kutsal olarak kabul edilir.

Hevra Kadişa

Bağışlarınız için

Bağışlarınızla Daha Güçlüyüz

Tasarım: Robert Zilberman

© 2022 Tüm hakları Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfına aittir.

Kişisel verilerin işlenme ve aktarım amaçları ile kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebepleri hakkında bilgi edinmek üzere ulaşabilirsiniz.

KVKK