Kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaÖzel  nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaBilgi edinme başvuru formu 

NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bağışlarınız için

Bağışlarınızla Daha Güçlüyüz

Tasarım: Robert Zilberman

© 2022 Tüm hakları Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfına aittir.

Kişisel verilerin işlenme ve aktarım amaçları ile kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebepleri hakkında bilgi edinmek üzere ulaşabilirsiniz.

KVKK

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaÖzel  nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaBilgi edinme başvuru formu