NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaÖzel  nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaBilgi edinme başvuru formu 

Tasarım: Robert Zilberman

© 2021 Tüm hakları Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfına aittir.

Kişisel verilerin işlenme ve aktarım amaçları ile kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebepleri hakkında bilgi edinmek üzere

Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politikamıza ulaşabilirsiniz.

Özel  Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika

Bilgi Edinme Başvuru Formu