Youtube Logo
TR Flag USA flag France flag France flag France flag

Mezarlıklarımız

İstanbul genelindeki mezarlıklarımız...

Mezarlıklar

Hevra Kadişa

Hevra Kadişa Yahudi cenazelerinin hazırlanmasına ve ritüellere uygun olarak gömülmelerine yardımcı olmak amacını güden erkek ve kadınların oluşturduğu bir organizasyondur. Görevleri cenazeleri beklemek, yıkamak ve gömüye hazırlamaktır.
Hevra Kadişa görevi karşılıksız olarak yapılan bir misyon olduğundan diğer bütün mitzvalardan daha kutsal olarak kabul edilir.