Tevila - Mikve

Tevila - Mikve

 

Tevrat’a göre kirlenmiş bir bedenin veya ruhun rituelik saflığını tekrar elde edebilmesi için bütün vücudunun doğal bir su birikintisinin içine batması gerekmektedir.

Mikve doğal yollardan toplanan yağmur sularının depolandığı bir havuzdur.

• Doğum yapmış veya adet kanaması bitmiş kadınlar

• Yeni gelin adayları

• Rituelik saflığı kazanmak isteyen erkekler

• Yahudiliği kabul etmek isteyen diğer din mensupları Tevila yapmak zorundadır.

Neve Şalom mikvesi Kasım 2021 tarihinde hizmete kapanmıştır. Şişli Sinagogu mikvesi hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Tevila - Mikve Neve Şalom

 

Tevila - Mikve Şişli

Bağışlarınız için

Bağışlarınızla Daha Güçlüyüz

Tasarım: Robert Zilberman

© 2022 Tüm hakları Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfına aittir.

Kişisel verilerin işlenme ve aktarım amaçları ile kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebepleri hakkında bilgi edinmek üzere ulaşabilirsiniz.

KVKK