Selihot Duaları

 

Selihot

 

Tanrının affını getiren pişmanlık duaları Selihot, "af", "bağışlayıcılık" veya "yalvarma" anlamına gelen "Seliha" kelimesinin çoğul halidir. Herkesin yargılanacağı ve gelecek sene için yazgısının belirleneceği Ulu Günler (Yamim Noraim) yaklaştıkça kişi, kendi içine dönmeye, hatalarını gözden geçirmeye başlar. Elul ayında bağışlanmak için Tanrı’ya yalvarılan Selihot duaları edilir. Burada önemli olan kısım, itirafın, ‘ben’ değil, ‘biz’ olarak yapılmasıdır.

Tanrı’nın Tora’da belirtilen 13 özelliğinin yüksek sesle defalarca tekrar edilmesi Selihot dualarının esasını oluşturur. Selihot duaları, gecenin son bölümünde, gün henüz ağarmadan yapılır. Çünkü Yahudi mistisizmine göre, Tanrı’nın varlığının ve yakınlığının en yoğun olduğu anlar, şafaktan önceki zamandır.

Sukot Duaları

 

Çardaklar Bayramı

 

Tanrının affını getiren pişmanlık duaları Selihot, ‘af’, ‘bağışlayıcılık’ veya ‘yalvarma’ anlamına gelen ‘Seliha’ kelimesinin çoğul halidir. Herkesin yargılanacağı ve gelecek sene için yazgısının belirleneceği Ulu Günler (Yamim Noraim) yaklaştıkça kişi, kendi içine dönmeye, hatalarını gözden geçirmeye başlar. Elul ayında bağışlanmak için Tanrı’ya yalvarılan Selihot duaları edilir. Burada önemli olan kısım, itirafın, ‘ben’ değil, ‘biz’ olarak yapılmasıdır.

Tanrı’nın Tora’da belirtilen 13 özelliğinin yüksek sesle defalarca tekrar edilmesi Selihot dualarının esasını oluşturur. Selihot duaları, gecenin son bölümünde, gün henüz ağarmadan yapılır. Çünkü Yahudi mistisizmine göre, Tanrı’nın varlığının ve yakınlığının en yoğun olduğu anlar, şafaktan önceki zamandır.

Bağışlarınız için

Bağışlarınızla

Daha Güçlüyüz

Tasarım: Robert Zilberman

© 2021 Tüm hakları Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfına aittir.

Kişisel verilerin işlenme ve aktarım amaçları ile kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebepleri hakkında bilgi edinmek üzere Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politikamıza ulaşabilirsiniz.

KVKK