Sukot Duaları

 

Çardaklar Bayramı

Mısır esareti kurtuluşundan sonra çöllerde açlıkta yaşayan İsrailoğullarını anımsamak için kutlanan Sukot (Çardaklar Bayramı) Tişri ayının 15. gününde başlar. Bayram 8 gün sürer Atalarımızın yaşadığı çardakları hatırlatan Suka’ların yapımına Yom Kipur akşamı başlamak gelenektir. Suka, tahtadan yapılır, belli kurallara ve ölçülere göre üstü dallar ve bitkilerle kaplanır. Buradaki pratik bilgi, Suka’nın en az bir insanın vücudunun büyük bir kısmının ve bir masanın girebileceği ölçüde olması, (ideal olarak da tüm Yahudilerin aynı Suka içinde oturabilmesi), tavanının tamamen kapalı olmaması, dalların ve otların arasından gece gökyüzünün ve yıldızların görülebileceği şekilde aralık kalması gerekir. Tora bize yedi gün boyunca tüm öğünlerimizi Suka’da yememiz ve orada uyumamız gerektiğini öğretir. En neşeli bayramlarımızdan biri olan sukot Neve Şalom sukasında coşkuyla kutlanır.

Selihot Duaları

 

Selihot

Tanrının affını getiren pişmanlık duaları Selihot, "af", "bağışlayıcılık" veya "yalvarma" anlamına gelen "Seliha" kelimesinin çoğul halidir. Herkesin yargılanacağı ve gelecek sene için yazgısının belirleneceği Ulu Günler (Yamim Noraim) yaklaştıkça kişi, kendi içine dönmeye, hatalarını gözden geçirmeye başlar. Elul ayında bağışlanmak için Tanrı’ya yalvarılan Selihot duaları edilir. Burada önemli olan kısım, itirafın, ‘ben’ değil, ‘biz’ olarak yapılmasıdır.

Tanrı’nın Tora’da belirtilen 13 özelliğinin yüksek sesle defalarca tekrar edilmesi Selihot dualarının esasını oluşturur. Selihot duaları, gecenin son bölümünde, gün henüz ağarmadan yapılır. Çünkü Yahudi mistisizmine göre, Tanrı’nın varlığının ve yakınlığının en yoğun olduğu anlar, şafaktan önceki zamandır.

Bağışlarınız için

Bağışlarınızla Daha Güçlüyüz

Tasarım: Robert Zilberman

© 2022 Tüm hakları Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfına aittir.

Kişisel verilerin işlenme ve aktarım amaçları ile kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebepleri hakkında bilgi edinmek üzere ulaşabilirsiniz.

KVKK