Neve Şalom'da Düğün

"Adamın yalnız olması iyi değildir, kendisine uygun bir yardımcı yapacağım" Tekvin 2:18

“Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak ve karısına yapışacaktır ve bir beden olacaklardır “ Tekvin 2:24

Yahudi öğretilerine göre evlilik insan statüsü için en ideal durumdur ve kuralları Tanrı tarafından belirlenmiş ilk sosyal kurumdur. Sefarad toplumlarda düğün töreni genellikle Sinagogda yapılır. İstanbul’da bu tören için tercih edilen en büyük Sinagog Neve Şalom’dur. Düğün haftanın herhangi bir günü yapılabilir. Eski zamanlarda bakire bir kızın Çarşamba günü evlenmesi uygun görülse de günümüzde bu tören için pazar günleri tercih edilmektedir.

Düğün töreni bir evlilik anlaşması sayılabilecek ketuba nın yazılması ile başlar. Buna göre erkek eşine yiyecek, giyecek ve barınak temin edeceğine ve onun duygusal ihtiyaçlarını karşılayacağına dair bir anlaşmayı imzalar. Yahudi ailesinde kadının haklarını korumak o kadar önemlidir ki, imza atılmadan tören gerçekleşmez. Türkiye’de İbranice ve Türkçe yazılan bu metin gelini malıdır ve evliliği süresince kolayca ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilir.

Düğün töreni gençlerin kurmayı planladıkları yuvayı temsil eden hupa nın altında gerçekleşir. Dört değneğin üzerine gerili bir tallet’ten oluşan hupa nın dört tarafının açık olması Avraham ile Sara’nın çadırlarında halklarına gösterdikleri misafirperverliğin sembolü olarak kabul edilir. İstanbul geleneklerine göre son zamanlara kadar doğrudan tallet altında gerçekleşen düğün töreni artık gençlerin talebi üzerine hupa altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Brit Mila

Ve Tanrı İbrahim’e dedi ki

“Sen ve senden sonra zürriyetin nesillerince ahdimi tutacaksınız; sizinle ve benim aramda tutacağınız ahdim budur. Aranızda her erkek sünnet olunacaktır. Ve ulfe etinizden sünnet olacaksınız ve sizinle benim aramda ahdin alameti olacaktır.”

Ve Hz. İbrahim’den bu yana Yahudi milleti sünneti Tanrı ile aralarındaki anlaşmanın sembolü olarak benimsedi.

Sünnet basit bir tıbbi operasyonun dışında, yeni doğmuş erkek çocuğun Yahudi geleneğine kabulu olarak yorumlanır.

Binlerce yıldır Yahudilerin yaşadığı her ülkede bu gelenek bazen büyük özveri gerektirdiyse de mutlaka uygulanmıştır.

Diğer bütün geleneklerin yanı sıra brit mila Yahudi kimliğinin tartışılmaz bir ıspatıdır.

Bu töreni Neve Şalom Sinagogu’nun tevasında yaşamak her Yahudi genç anne baba için gurur verici bir olaydır.

Pidyon Töreni

Ve Rab Musa ‘ya dedi ki

Eski geleneklere göre ailenin ilk erkek çocuğu mabette Tanrı’nın hizmetine adanmıştır.

“Ve Rab Musa ‘ya dedi ki: Sana ve atalarına and ettiği gibi seni Kenan’lıların diyarına getirdiği ve onu sana verdiği zaman rahmi açanların hepsini ve sana ait hayvanların ilk doğanlarını Rab ‘be ayıracaksın; erkekler Rab’bin olacaklar ve senin oğulların arasında insanın bütün ilk doğanları için fidye vereceksin.”

Vijola Töreni

Vijola

Sefarad Yahudi geleneğinde kız bebeklerine ad koyma töreni ( Zeved Ha Bat yani Vijola ) doğumdan sonraki bir ay içinde sinagogda özel bir merasimle kutlanır.

Tören sırasında hazan annenin kurtuluşunu ( birkat ha gomel) ve bebeğin yaşamını ve adını kutsayan duaları müzik eşliğinde okur.

Bat-Mitzva Töreni

Bat-Mitzva

12 yaşına gelmiş her kız çocuk artık davranışlarından sorumlu sayılır. Yetişkinliğe geçiş olan bu dönem Bat Mitzva töreni ile kutlanır. Neve Şalom Sinagogunda her sene topluca yapılan törenden ayrı isteyen tek olarak ta bu anlamlı gününü kutlayabilir.

Tefilin/Bar Mitsva Töreni

Tefilin/Bar Mitsva

13 yaşına gelmiş her erkek çocuk yetişkin insanlarla aynı haklara sahip olur. Yani bar mitzva olur. Bar mitzva olmuş çocuk artık davranışlarından ve kararlarından sorumludur.

Bar mitzva İbranice’den anlaşmanın oğlu diye tercüme edilebilir - bar = oğlan ; mitzva = Tanrının emri. - Erkek çocuk 13 yaşını tamamladığı ilk pazartesi veya perşembe ailesiyle sinagoga gidip tefilin takar ve herhangi bir merasim için gereken minyan’ a katılabilir. Tefilini takip eden en yakın Cumartesi günü çocuğun bir Şabat duasına katılması peraşa okuması her Yahudi ailenin gururla kutladığı bir gelenektir.

Törenler

Bağışlarınız için

Bağışlarınızla Daha Güçlüyüz

Tasarım: Robert Zilberman

© 2022 Tüm hakları Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfına aittir.

Kişisel verilerin işlenme ve aktarım amaçları ile kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebepleri hakkında bilgi edinmek üzere ulaşabilirsiniz.

KVKK