Youtube Logo
France flag TR Flag USA flag France flag France flag

MATAN BASETER

Barınyurt bina
Barınyurt Logo

Asırlık Çınar MATAN BASETER

Musevi dininin temel öğretilerinden biri de yardımseverliktir... Tevrat'ın Yeşaya bölümü (58:6,7,8,9)


Barınyurt üst yemek salonu

Edirne'de Matan Baseter

Ülkemizde bu adı taşıyan bir kuruma, elimizdeki verilere göre, ilk olarak Edirne’de rastlanmaktadır. 1917 öncesinde Balkan Savaşlarında şehit düşen veya zarar gören Yahudi askerlerin ailelerine yardım amacıyla kurulan bu teşkilat ilk gününden itibaren toplumun yakın ilgisini çekti ve kısa zamanda gerçekleştirdiği faaliyetleriyle Edirne Yahudilerinin itimadını ve sevgisini kazanarak gelişti. Matan Baseter mensupları, “gizli fakirlik” olarak ifade edilen, bir zamanlar varlıklı iken kendi iradeleri dışında ekonomik veya sosyal sebeplerle aniden muhtaç duruma düşen, ancak yardım istemesini bilmeyen veya kendine kondurmayan kişi ve aileleri arayıp buluyor, onlara nazikçe yaklaşıyordu. Yurt içindekilerin olduğu gibi yurt dışına yerleşmiş eski hemşerilerinin de katkısıyla sağlanan zorunlu ihtiyaç paketleri ve yakacak dağıtılıyor, öğrencilere giyecek ve ayakkabı yardımı yapılıyor, ihtiyaç sahipleri teselli edilmeye ve acıları bir nebze de olsa dindirilmeye çalışılıyordu. Tüm bu yardım faaliyetlerinde ana ilke, alanı rencide etmeyecek ve verenle karşı karşıya getirmeyecek gizlilikti. İkinci Dünya Savaşı’nın acı dolu günlerinde, Edirne Matan Baseter’i, kısıtlı olanaklarına rağmen faaliyetini sürdürmeyi başardı.


İstanbul'da Matan Baseter...

İstanbul’da Matan Baseter, Edirne’den gelip kentimize yerleşenler tarafından yaklaşık 1928 yılında kuruldu ve kısıtlı olanaklarla faaliyet göstermeye çalıştı. Galata’da yardım bekleyen aile sayısı 19. yüzyılın sonlarında 243 iken 1940’lı yıllarda, bölgenin artan nüfusu ve İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik etkisiyle de yaklaşık 1230’a yükselmişti. O yıllarda kentin en büyük cemaatini teşkil eden ve dolayısıyla da en fazla sayıda fakiri barındıran Galata, Beyoğlu, Kasımpaşa, Şişli, (GBKŞ) ilçeleri idi. Çözümün “Hahambaşılık himayesinde kurulacak ve kendi kaynaklarını kendi yaratacak özerk bir kurum bir Hayır Komitesi kurulması” gerekli olduğu düşünülmekteydi. GBKŞ Cemaati Mütevelliliği, Ağustos 1943’de, Bikur Holim faaliyetine destek olacak, fakir hastalara ücretsiz tıbbi hizmet ve ilaç verebilecek, devamlı olarak bir doktor ve bir hastabakıcının hazır bulundurulacağı bir dispanser kurulmasını öngörüyordu.
1945 yılının son aylarında, GBKŞ Cemaati bütçesinden geniş bir kaynak tahsisi yapılarak fakirlere, hastalara ve işsizlere yardım amacıyla Matan Baseter Hayır Komisyonu’nun oluşturulmasıyla, ihtiyaç sahipleri maddi durumlarına göre iki kategoriye ayrılıp kaydediliyor, böylece yapılacak yardımlar standartlaştırılarak düzensizliğin önleneceği düşünülüyordu.
1946 yılı başında, GBKŞ Cemaati yöneticileri, “bu isim altında yapılacak tüm bağışların eksiksiz olarak yalnızca saklı gözyaşlarını dindirmek amacıyla kullanılacağını” açıklıyor, Hahambaşılık da düşkün ailelere gizli yardım işlevine eskiden olduğu gibi yeniden başlandığını bildiriyordu. Toplum yardımlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ve bağışlarını esirgemeyerek ilgisini ispatlıyordu.
Matan Baseter, 25 Ocak 1948 tarihinde kuruluşunun 20. yılını Büyük Hendek sokağında, daha sonra Neve Şalom Sinagogu olarak inşa edilip hizmete girecek mahalde bulunan Musevi Birinci Karma İlkokulu binasında görkemli bir şekilde kutladı. Toplumda “Düşkünlere Yardım Kolu” olarak anılmaya başlayan Matan Baseter’in kendi tanıtımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği birçok sanatsal faaliyetler gerçekleştirdi.
1949 yılı başında, GBKŞ Cemaatinin mülkiyetinde olup, ancak yıllardır harap bir şekilde bulunan Büyük Hendek Caddesi 61 numaralı bina, cemaat yönetiminin ve sinagog idaresinin gayretleriyle toplanan bağışlarla oluşturulan fon sayesinde tamir edildi. Yaklaşık 25.000 lira harcanarak gerçekleşen düzenleme sonunda GBKŞ cemaatinin değişik binalara dağılmış faaliyetlerini aynı çatı altında toplanmış ve bir dispanser tesisi için gerekli alan da sağlanmış olumuştu.Barınyurt binasıBarınyur salon

Barınyur salon

Matan Baseter – Bikur Holim (1949-1978)

1949 yılı Pesah Bayramının ilk günü sinagoglarda okunan bir bildiriyle, amaçları birbirini tamamlayan Matan Baseter ve Bikur Holim komisyonlarının birleştirildiği duyuruldu. Komisyon 19494da poliklinik açma kararı aldı. 30 Ekim 1949, Matan Baseter - Bikur Holim tarihinde anlamlı bir gün olarak kayda geçti. Yenilenerek düzenlenmiş cemaat merkez binasında tesis edilen Polikliniğin hizmete girmesi münasebetiyle çiçeklerle süslenmiş Kenesset İsrael Sinagogunda (Kal de Apollon) anlamlı bir tören düzenlendi.
7 Şubat 1950 Salı günü Büyük Hendek Caddesinde yine bir tarihi gün yaşandı. Bikur Holim lokalinin Halk Dispanseri adı altında resmi açılış töreni Vali ve Belediye Başkanı Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Beyoğlu Kaymakamı, Sağlık Müdürü Dr. Faik Yargıç, Emniyet Müdürü Cemal Göktan huzurunda yapıldı.

Reorganizasyon (1978)


Başlangıçta, özellikle Galata Beyoğlu yöresinde yardıma muhtaç kişi ve ailelerin müracaatı üzerine kendilerine para, doktor ve ilaç yardımı yapan kurum 1978 de, gerek maddi bakımdan gerekse çalışma sistem ve yöntemleri açısından, toplumun değişen koşul ve ihtiyaçlarının çok gerisinde kalmıştı. Bu şartlar altında yönetim bir değişim geçirmek durumunda kalmıştı. İlk iş olarak, o güne kadar kişisel gayretleriyle fakir ve hastaların yardımına koşan, maddi ihtiyaçlarının yanı sıra kendilerine moral ve destek aşılayan yardımsever fedakâr bir kadınlar grubu oluşturularak çalışmalarına başladı.
Bir taraftan kronik ihtiyaç sahiplerine yardımı yeni esaslara ve yöntemlere bağlamak, diğer taraftan tekrar hortlayan gizli sefalet ile mücadele etmek gerekiyordu. Çoğu kez yardım talep etmesini bilmeyen veya kendilerine yakıştırmayan güngörmüş aileler veya kişiler ekonomik koşulların sonucu ihtiyaçlı sınırına girmişti. Bu gibilerini bulmak, isimlerini açıklamadan tam bir ketumiyet içinde kendilerine yardım elini uzatmak önceliklerimiz arasındaydı.
Erkek gönüllülerin de katılımıyla kurulan, Matan Baseter-Bikur Holim Hayır Komisyonu, toplumun gereksinmeleri paralelinde bir yapılanma reformu sonucu yepyeni bir ekip ve faaliyet vizyonu ile çalışmaya başladı. Slogan açık ve basitti: “kardeşlik havası içinde adil, acil ve etkin yardım”.
Son Söz...

Temeli 1917 öncesinde Edirne'de atılan ve 1928'den beri İstanbul'da faaliyet gösteren Matan Baseter-Barınyurt fakirlere, düşkünlere, evsizlere, hastalar, ihtiyaç sahiplerine destek ve yardım için çalışmalarını sürdürmektedir.
Fakir hastalara yapılan yardımlar, hastane ve ilaç giderleri Fakir Hastalara Yardım ve Kimsesizleri Barındırma Derneği bünyesinde şekillenmektedir. Bu derneğin girdileri çeşitli kuruluş ve kişilerden sağlanan bağışlarla karşılanabilmektedir.
Barınyurt Huzurevi doğrudan Neve Şalom Musevi Siangogu Vakfına bağlıdır. 2003 Yılında kurulan Barınyurt Huzur Evi Yardım Derneği'ne yapılan bağışlar ile söz konusu derneğin 8 Aralık 2003 tarihinde faaliyete başlayan La Casa de Barınyurt İktisadi İşletmesinden sağladığı gelir Barınyurt'un gereksinmelerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.
Kurum, görevlerine aşık gönüllülerin ve ehil yönetimlerin elinde gelişerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu gün kurumu bekleyen en önemli sorun Cemaat yönetiminin ön gördüğü küçülerek büyüme programı çerçevesinde, Matan Baseter - Barınyurt ile İhtiyarlara Yardım Derneği'nin aynı çatı altında toplanması projesidir.
Barınyurt ve İhtiyarlara Yardım Derneği, Haziran 2014 tarihinden itibaren "OR YOM" adı altında hizmet vermeye başlamıştır.
Halen Matan Baseter'in 270'i aşkın yardım dosyası ile Or Yom'un yaklaşık 120 pansiyoneri bulunmaktadır.Barınyurt Sinagogu

Barınyurt Logo

 

La Casa De Barınyurt Logo

Suministro de Alimentos Kosher

Suministro de alimentos kosher para bodas, fiestas, cócteles y cóctel prolongé, ceremonias de circuncisión, brit mila, vijolas, iftar y cenas de negocios...

Şişli Kaşer Lokanta Logo

Sisli Kosher Restaurant

Los platos del día. Doner y Iskender. Opciones de domingo...

THY Uçak

Barinyurt En El Aire

La Casa Catering también en el cielo, en todos los viajes con aviónestacon usted.